Reklamacje

Zawsze przed pokwitowaniem przyjęcia paczki od kuriera, sprawdź czy przesyłka nie ma widocznych uszkodzeń (czy jest przepakowana, dodatkowo oklejona taśmą lub ma zniszczone opakowanie) a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości sprawdź stan zawartości.
Przyjęcie przesyłki z widocznymi uszkodzeniami bez zastrzeżeń uniemożliwi złożenie reklamacji.


Jeżeli paczki posiada widoczne uszkodzenia
zgłoś ten fakt kurierowi, który powinien sporządzić protokół szkody (dostawa do Polski) lub dopisz w skanerze kuriera, obok swojego podpisu zwrot „Parcel damaged” w języku angielskim lub kraju dostawy (dostawa do kraju innego niż Polska).


Jeżeli szkoda jest niewidoczna
i zostanie stwierdzona po rozpakowaniu, należy niezwłocznie (do 5 dni) skontaktować się z nami w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.


W każdym przypadku

  •  Zgłoś reklamację niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, zbyt późne zgłoszenie może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego.
  •  Zrób zdjęcia uszkodzonej paczki a w szczególności: zdjęcia kartonu (aby było widać uszkodzenie lub jego brak, przynajmniej na jednym ze zdjęć powinien być widoczny list przewozowy), zdjęcia izolacji wewnętrznej (folia bąbelkowa, styropian, pianka itp), zdjęcia uszkodzonego towaru
  • Zachowaj list przewozowy (dokument nadania paczki) na wypadek ewentualnej reklamacji
  • Nie wyrzucaj zniszczonych przedmiotów ani opakowania - firma kurierska może wystąpić o ich udostępnienie lub dodatkowe zdjęcia
  • Pilnuj terminów dostarczenia dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.
  • Nawet jednodniowe spóźnienie może skutkować odrzuceniem reklamacji!

Prosimy pamiętać, że reklamacje rozpatruje bezpośrednio przewoźnik, serwis Paczkidopolski nie ma wpływu na decyzje przewoźnika.