Zasady pakowania paczek


 • Nie przekraczaj zadeklarowanej wagi oraz wymiarów paczki.
  Waga paczki powinna być minimum 0,5-1 kg niższa niż zadeklarowana (domowe wagi nie są dokładne)
  Wymiary każdego boku powinny być minumum 2-3 cm mniejsze niż zadeklarowane (paczka może się odkształcić podczas transportu).

 • Używaj wyłącznie opakowań kartonowych
  Paczka musi być zapakowana do pudła kartonowego regularnego kształtu, zamknięta i zabezpieczona. W przypadku opakowania innego niż pudło kartonowe, firma kurierska naliczy dodatkową opłatę. Może także odstąpić od ubezpieczenia takiej przesyłki.

 • Nie owijaj paczek folią, folią stretch ani sznurkiem
  Utrudniają one przesuwanie paczek, za to przewoźnicy naliczają dopłaty.

 • Nie wysyłaj walizek, toreb lub plecaków
  Dozwolone są wyłącznie pudła kartonowe regularnych kształtów

 • Nie łącz kilku przesyłek w jedną
  np. nie sklejaj ze sobą dwóch kartonów w jedną paczkę!

 • Dobierz odpowiedni karton
  Karton powinien być dobrany do wielkości paczki, wytrzymały oraz powinien uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów. Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą to należy je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.

 • Zrób zdjęcie paczki na wadze oraz z miarką.
  Będziesz miał dowód jeżeli firma kurierska niewłaściwie zmierzy wagę lub wymiary paczki.

 • Zabezpiecz przedmioty delikatne
  Przedmioty delikatne powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu

 • Naklej etykietę adresową
  Wydrukuj przesłaną przez nas etykietę adresową (list przewozowy). Jedną kopię należy nakleić na największej powierzchni kartonu (paczki) drugą włożyć do paczki. Etykieta jest wysyłana emailem w dniu poprzedzającym odbiór paczki a także będzie dostępna w tym dniu w Panelu Klienta.

 • Przesyłki niewystarczająco zabezpieczone
  lub których zawartość może uszkodzić inne paczki mogą być pozbawione możliwości reklamacji


Towary zabronione


PAMIĘTAJ! - masz wątpliwości czy możesz wysłać dany towar - zadzwoń do nas lub napisz!

Niestosowanie się do zasad powoduje utratę ubezpieczenia Twojej przesyłki lub dodatkowe koszty.

W związku charakterem i rodzajem serwisu zabronione jest wysyłanie następujących towarów/produktów:

 •   Przedmiotów szklanych (np. słoików, butelek, porcelany, doniczek, itp)
 •   Sprzętu RTV i AGD, komputerów, kolumn, głośników, telefonów komórkowych, HiFi, dużgo AGD (pralki, lodówki, zmywarki etc.);
 •   Wszelkiego rodzaju płynów (chemia gospodarcza - środki czystości, oleje, perfumy itp.);
 •   Artykułów spożywczych m.in. mięsa, wędlin, mleka, towarów łatwo psujących się;
 •   Napoji alkoholowych, tytoniu, papierosów, zwierząt, baterii, akumulatorów, aerozoli, lekarstw;
 •   Przedmiotów latwo ulegających zniszczeniu, tlukących się itp.;
 •   Przed wyslaniem przesylki nalezy dodatkowo sprawdzic listę zabronionych przedmiotow w regulaminie wybranego przewoznika.


Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeśli:

 •   przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 •   przesyłka zawiera papierosy, alkohol, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 •   przesyłka zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
 •   przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 •   przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 •   przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemozliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy uzyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 •   przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 •   przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 •   przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;


Informacje Przewoźników na temat towarów zabronionych/wykluczonych z ubezpieczenia:


Parcelforce - Lista towarów zabronionych, Towary wykluczone z ubezpieczenia, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin Parcelforce

DPD UK - Lista towarów zabronionych, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin DPD UK
DPD PL - Lista towarów zabronionych, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin PDP PL 
GLS - Lista towarów zabronionych: patrz Regulamin GLS, punkt V. "RZECZY WYŁĄCZONE Z USŁUG"
DHL - patrz Regulamin DHL, punkt 2. Niedopuszczalne Przesyłki


Wysyłka paczek do/z Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021


Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) wysyłka towarów między tymi obszarami podlega szczególnym obostrzeniom.

Lista głównych zmian:

 • Wszystkie paczki podlegają odprawom celnym
 • Każda przesyłka musi posiadać dokumentację celną
 • Przesyłki podlegają opłatom za odprawy celne, VAT oraz cło
 • W zależności od stosowanych przez przewoźników zasad rozliczeń, dopłaty celne ponosi nadawca lub/i odbiorca przesyłki
 • Z części dopłat mogą być zwolnione przesyłki niskiej wartości
 • Nie wolno przesyłać żadnych artykułów spożywczych, za wyjątkiem słodyczy, kawy, herbaty.

Więcej informacji dostępne na stronach rządowych poświęconych regulacjom celnym po Brexicie:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/
https://www.podatki.gov.pl/clo/zwolnienia-celne/
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad


Przekroczenie wagi lub wymiarów paczki


Jeżeli waga lub wymiary paczki przekroczą deklarowane wartości, zostanie naliczona opłata za rzeczywiste wymiary/wagę oraz dodatkowa dopłata według tabeli dopłat (§ 7 Regulaminu) .


Brak odbioru paczki z winy klienta


Jeżeli kurier nie odbierze paczki z winy klienta (np. nie zastanie nikogo w domu lub paczka nie będzie gotowa do wydania) - zostanie doliczona dopłata za pusty podjazd (według tabeli dopłat § 6 Regulaminu), zaś zlecenie nie będzie już realizowane. Należy ten fakt zgłosić poprzez Panel Klienta - zwrócimy opłatę pomniejszoną o koszt pustego podjazdu. Jeżeli chcą Państwo żeby mimo to kurier podjechał w innym terminie - prosimy złożyć nowe zlecenie.


Dostawa do odbiorcy


Przesyłki uszkodzone

Sprawdź stan przesyłki przy kurierze, PRZED pokwitowaniem odbioru!
Jezeli paczka dotarła do Państwa uszkodzona:

 • dostawa do Polski - KURIER musi sprawdzić stan przesyłki oraz sporządzić protokół szkody, następnie należy samodzielnie zrobić zdjęcia zniszczonej paczki/towaru, oraz sposobu pakowania. Jest to nezbędne do złożenia reklamacji (więcej)
 • dostawa do innego kraju niż Polska - ODBIORCA musi dopisać w skanerze kuriera, obok swojego podpisu zwrot „PARCEL DAMAGED” w języku angielskim lub kraju dostawy

Czynności te stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacji.


Przesyłki nieodebrane

Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez adresata, to zleceniodawca będzie obciążony kosztami magazynowania przesyłki oraz
zwrotu do nadawcy w wysokości 24 GBP.


Pamiętaj!


Każda paczka jest prześwietlana i nawet jeśli kurier przyjmie przesyłkę, a następnie podczas prześwietlenia okaze się, że paczka zawiera niedozwolone produkty, zostanie ona odrzucona, a nadawca poniesie dodatkowe koszty.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny